Home » Hier & Nu

Het Hier & Nu

HIER en NU is de enige mogelijkheid om het Leven, jouw leven, te beleven!

Het NU moment

Tijd is geen wezens - factor. In het NU leven houdt in dat ik niet gefocust ben op het- of mijn verleden; en niet gefocust op de- of mijn toekomst. We beleven dan wel begrippen als toekomst en verleden, maar er is alleen maar dit moment. De toekomst is niets anders dan een denkbeeldig verhaal in het hoofd; een verlangen, dat eventueel een hunkering wordt; een soort (dag)- droom die op dit moment in het bewustzijn verschijnt; een dagdroom samengesteld uit een reeks vluchtige en ongrijpbare mentale beelden. Meer realiteit heeft het begrip "toekomst" niet. Evenzo met het verleden; het is een terugblikken op een beleving van een ervaring. Echter, dromen over toekomst en terugblikken op het verleden, gebeurt altijd op dit moment, het enige dat er altijd is. Is er ooit een ander moment dan dit moment?

Het enige wat we werkelijk én concreet kunnen beleven is NU. Dit gegeven van dat NU-moment: "het is telkens zo voorbij, en toch is het er altijd", is met ons verstand alleen moeilijk te begrijpen; verstand in combinatie met "hart energie" stelt ons wel in staat uiteindelijk dit gegeven (gedeeltelijk, maar toch voldoende) te doorgronden: Je kan het Nu-moment ook omschrijven als: het tijdelijke verenigd met het eeuwige. Eeuwig omdat het altijd, Nu is...

Wanneer het werkelijk tot ons doordringt dat er alleen maar Nu is, dan zien we meteen ook de absurditeit van elk streven (—T1) naar wat dan ook, zowel rijkdom en aanzien als (toekomstig) geluk, vrede of verlichting. Ook het zinloze van piekeren en je zorgen te maken over "als" en "stel dat".

(—T1) "bereidheid tot" is iets totaal anders dan "streven naar"; meer hierover in het stuk 'Subtiele Nuances'.

Leven met de ingesteldheid van het Nu moment, betekent niet dat het verleden geen invloed of effect heeft. Zoals reeds vermeld is de basis van "in het NU leven" een ingesteldheid die ervoor zorgt dat wij (meestal) niet gefocust zijn op het verleden of op de toekomst. Het "niet gefocust op" is niet hetzelfde als er geen rekening mee houden, of het niet erkennen. Vanuit het verleden zijn er 'herinneringen', niemand is hier uitzondering op. Sommige herinneringen kunnen een grote impact hebben. De overlevingsmechanismen zijn geprogrammeerd en gebiologeerd vanaf onze geboorte, en van daaruit kunnen sommige ervaringen in combinatie met specifieke omstandigheden en bepaalde factoren bv. een trauma doen ontstaan, dus de 'nawerkingen' kunnen vergaand zijn.

*  Zie sub item: Spiegel illustratie - Hier en Nu

—Een Spiegel illustratie i.v.m. "het verwerken van verleden" om (voldoende) in "het Nu" te kunnen blijven. Neveneffecten hiervan zijn: vlot kunnen functioneren, genieten, ontspannen kunnen zijn; enz. - Deze spiegel gebruikt het wezen en het dier "Hond" en de interactie met mensen; dit stuk tekst past evengoed onder de titel - Spiegel Wijsheid, het is een praktische duiding uit de realiteit.