Home » Hier & Nu » Relativeren

Relativeren:

Relativeren is: iets in relatie brengen met een groter geheel; dat "iets" kan een aspect van onszelf zijn, een situatie of gebeurtenis, een levensfase, enz. Het groter geheel kan, afhankelijk van wat er gerelativeerd wordt, verschillen. De snelste evolutie en groei, is het geheel zo groot mogelijk te zien. (bv gebeurtenissen en situaties eens in de context van een heel leven plaatsen)
Zoals ondertussen aangetoond, ook hier weer is het van belang om een subtiele nuance te hanteren, want net naast deze “dunne lijn” is de harmonie en de juistheid zoek. Mede vandaar dat relativeren dikwijls ingevuld of begrepen wordt als minimaliseren; hoe vaak bedoelen mensen met dit woord iets in de zin van: “niet overdrijven” of “er zijn erger dingen dan dit”? Eigen aan deze vorm van minimaliseren is dat belevingen en patronen zoals verdringing, frustratie, onbegrepen voelen, …, heel dichtbij komt. Uiteraard gebeurt het dat mensen ‘behoefte’ hebben om te dramatiseren, maar elke reactie die minimaliseert zal de dramatiek in de toekomst meestal nog versterken. (alles rationaliseren brengt iets gelijkaardig teweeg)
- Relativeren als handeling, omvat of is verweven met: de "juiste afstand". 'Afstand' zoals hier bedoeld, is het beste te verduidelijken met (alweer) een spiegel-benadering: Wanneer ik op 5 cm afstand van een boom sta en ik kijk recht voor me uit dan zie ik 'schors'; ga ik ± 50 meter achteruit en ik kijk opnieuw recht voor me uit, dan zie ik een boom. (de juiste afstand: juist is wat voldoende is; voldoende is dat wat "werkt")