Home » Hier & Nu » Spiegel illustratie - Hier en Nu

Spiegel illustratie - Hier en Nu: 

1) De eerste spiegel gebruikt het wezen en het dier Hond en de interactie met mensen; verhalen uit het leven zoals het is. Honden met probleemgedrag en baasje die er iets willen aan doen zijn tegenwoordig een 'hot item' bij een aantal TV stations. (dat op zich zegt ook al wat over de collectieve evolutie) Twee mensen hebben op dit vlak een wereldwijde bekendheid verworven. Het zijn Cesar Milan en Victoria Stilwell. Cesar werkt uitsluitend energetisch, en Victoria vooral cognitief en gedragsmatig.

* Het gaat telkens over een zeer angstige hond; wegkruipen, niet willen wandelen, trillen en staart tussen de poten, en als er dan een beleving is van totale onmacht (kan niet vluchten, kan niet vechten…) komt de hond in een totale apathische gemoedstoestand, de hond blokkeert volledig, het zogenaamde "shut down" gedrag. Een hond wordt zo niet geboren, dus vanuit vroegere ervaringen die als 'zeer bedreigend' geregistreerd zijn, waardoor de overlevingsreflex sterk geactiveerd werd, heeft deze hond bepaalde gedragingen ontwikkeld. Elke situatie die aansluiting vindt bij de herinnering aan het gevoel van bedreiging van 'toen', is een 'trigger' die het gedragspatroon "bedreiging" onmiddellijk inschakelt. Je kan dus wel degelijk spreken van een trauma.

Het werken met energie overdracht (Cesar) heeft vrijwel onmiddellijk een effect, en op enkele uren zijn er grondige veranderingen merkbaar. Principieel komt het neer op: Veiligheid laten ervaren door een respectvolle, nooit aarzelende leiding die telkens weer de aandacht naar hier en nu brengt. Leiding die ook aandacht heeft voor "ruimte om energie te laten stromen". Deze leidende energie (is dus hier de eigen energie van een mens) is het meest belangrijk gebruikte middel. (eigen energie = staat van zijn: rustig of opgewonden, kalm of nerveus, vertrouwvol of wantrouwig / angstig, gespannen of ontspannen, enz.) Het is hier ook zichtbaar waar te nemen wat energie kan doen, hoe krachtig en snel dit werkt of (een) effect heeft.

Via de cognitieve / gedragsmatige manier zo'n trauma stopzetten (helen), is een relatief lange weg. (In vergelijking met een energetische benadering, is 'de weg' heel lang) De (belevings-) herinneringen van de oude ervaringen, worden stap voor stap vervangen door nieuwe ervaringen die een heel andere beleving teweeg brengen. (in dit geval: de beleving dat de situatie veilig, aangenaam, enz. is) Deze beleving moet meermaals ervaren kunnen worden om echt iets te laten veranderen, dus totdat er een nieuwe associatie gevormd is.  Hoe dieper het betreffende trauma zich genesteld heeft, hoe meer herhaling van deze nieuwe beleving noodzakelijk is. Het is dus een proces van weken, maanden tot zelfs jaren. (een verandering kan vrij snel merkbaar zijn, maar de noodzaak van een langdurige herhalingsperiode heeft vooral te maken met het al dan niet hervallen in een oud gedragspatroon)

Een belangrijke opmerking is dat ook deze aanpak (gedragsmatig) een "rustige" (niet bedreigende) houding vraagt van de begeleider, anders zal dit niet echt werken. Er is dus ook hier een overlapping, weliswaar in één richting! Maar dit is hier niet waar het echt over gaat; het gaat vooral over: "hier en nu" kunnen zijn, ook (of ongeacht) met een verleden dat een vergaand effect kan hebben.

De principes van de bovenstaande verhalen zijn ook bij mensen van toepassing! Wij ademen dezelfde zuurstof als de dieren (in deze spiegel dus een hond), we zijn onderhevig aan dezelfde aardse wetmatigheden, er stroomt dezelfde leven-gevende energie door Mens en Dier; en toch zijn we onderling van een ander niveau. (het is hetzelfde principe als: ik ben één individu tussen miljoenen anderen, zelfs nietig klein t.o.v. het Heelal, en toch ben ik een uniek wezen; zo is er maar één!)

Dit is een Spiegel illustratie i.v.m. "het verwerken van verleden" om (voldoende) in "het Nu" te kunnen blijven. Neveneffecten hiervan zijn: vlot kunnen functioneren, genieten, ontspannen kunnen zijn; enz. (Deze spiegel gebruikt het wezen en het dier "Hond" en de interactie met mensen; dit stuk tekst past evengoed onder de titel - Spiegel Wijsheid, het is een praktische duiding uit de realiteit.


2) Een tweede spiegel is meer algemeen en vertrekt niet vanuit een probleem (zoals het voorbeeld hierboven, angst door trauma) maar de essentie is van dezelfde aard.
Het respectvol leiding geven in een andere beeldtaal omschreven: de beeldspraak over "Het Koningschap" - "koning worden van je eigen leven; koning worden van jezelf".

* De koning is diegene die respectvolle, nooit aarzelende leiding geeft. Een leiding die telkens wanneer nodig, de aandacht naar "hier en nu" brengt. De koning laat niet toe dat een aantal van zijn onderdanen in het verleden blijven dolen. Hij laat ook niet toe dat andere onderdanen dan weer het heden helemaal invullen met voortdurend 'plannen maken' voor de toekomst. Het niet toelaten heeft echter niets repressief, er is geen stok achter de deur. Het is vooral een standvastige liefdevolle daadkracht, geworteld in vertrouwen, bewust wetend dat Levensenergie uit diezelfde bron komt als Liefdesenergie.
Koning zijn is dus ook: "ik beheer mijn energie en aspecten" (ik ga om met mijn energie en aspecten; i.p.v. dat de energie en mijn aspecten met mij omgaan)

Beheren is dus: gebruiken, benutten, maar ook, en in dezelfde mate, er zorg voor dragen. (is niet hetzelfde als "uit handen nemen"!) Dit gegeven is ook weer van toepassing voor universele en collectieve energieën die ter beschikking staan voor de mensheid.