Home » Hier & Nu » Spiegelwijsheid

Spiegels (en Spiegelen) zijn betrouwbare en waardevolle richtig aanwijzers. Spiegels kunnen heel wat Duidingsboodschappen geven. 

 

Afbeelding = Link naar site "Mysteries van ...", hoofdstuk: Het Spiegelpaleis 


Spiegel Wijsheid:  
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat is er aan de hand?!  

Er zijn reeds heel wat "spiegels" in de teksten voorgekomen, maar het is zo een bijzonder gegeven dat enige toelichting belangrijk is.

Een voorbeeld: (een ander uitgebreid voorbeeld is te lezen bij 'Het NU moment')
Er zijn heel wat planten die bloemen vertonen, een aantal in de lente, anderen tijdens de zomer of tijdens de herfst. Er zijn een paar soorten die zelfs tijdens de winter bloeien. De Lente-bloeiers zijn vroeg-bloeiers, de Herfst-bloeiers zijn laat-bloeiers. Is een lente bloem meer waard dan een herfst bloem? of omgekeerd?

Ik heb over of van mezelf een indruk dat ik op vele vlakken een laatbloeier ben, en op een heel klein aantal andere vlakken een zomer- bloeier; maar iedereen heeft vroeg- bloeiende aspecten en laatbloeiende aspecten in zich. 

Een heel gelijklopende spiegel: De Eik en de Berk, elke "soort" heeft een specifiek groei-tempo. Een Eikenboom groeit per jaar in de orde van enkele centimeters, een Berk in de orde van ± een meter; die Eik kan tot 1000 jaren leven, die Berk haalt misschien 100 jaren. Met Eikenhout kan men trappen, deuren en poorten, meubels, enz. maken, die honderden jaren meegaan. Eik groeit traag, tergend traag, maar is wel één van de meest duurzame (waardevolle) houtsoorten die er bestaan en die vele mensengeneraties lang meegaat! Berkenhout kan je bv. gebruiken als fineerlaag op vezelplaat, of om een houtkachel te laten branden… Het groeit snel maar is even snel opgebruikt. 

Ieder mens heeft zowel Eiken kracht als Berken kracht in zich, iedereen heeft traag groeiende aspecten in zich (die veel met 'duurzaam en rijp' te maken hebben) net als snelgroeiende aspecten. (± onmiddellijk beschikbaar maar van zeer tijdelijke aard) De verhouding van die twee is voor iedereen verschillend, en dit heeft alweer veel te maken met het gegeven dat iedereen uniek is. 

Deze manier van "kijken naar" kan verhelderend zijn, is daarbij tegelijk "logisch" en in die zin simpel. Dat die bomen groeien, die planten bloeien... is op zich wonderlijk, en dat deze realiteit daarbij ook het innerlijke van een totaal ander wezen kan weerspiegelen is dat nog meer. (de natuur is de meest zuivere spiegel die er is voor de mensen, en die spiegel is gratis en altijd beschikbaar)

Een ander niveau van het spiegelgebeuren probeer ik via een thema op zich te verduidelijken.
uit de geschriften van K. Gibran, over de 'verbintenis' van Man & Vrouw:
"Drink van dezelfde wijn, maar drink niet uit dezelfde beker"

"Drink nooit uit elkaars beker" wil zeggen: deel het leven met je geliefde, maar leef wel je eigen leven. Deel je leven met je geliefde maar blijf altijd op jouw pad (is ook: trouw aan jezelf); en laat de andere ook helemaal op zijn pad. Geliefden kunnen hand in hand gaan (parallelle paden) maar ieder 'moet' op zijn pad / weg blijven, zo niet dragen we niets bij tot ieder zijn bloei en vruchten, maar wordt de groei eigenlijk beknot; we geraken (deels) onszelf op die manier kwijt, dit kan als verstikkend voelen. Laat elkaar die ruimte, die vrijheid, enz. die nodig is opdat ieder trouw aan zichzelf kan blijven.

- Deze spiegelwijsheid omvat ook: drink wijn, drink pure wijn, dat is de (onvoorwaardelijke) Liefde beleven en delen met elkaar. Water bij de wijn vermindert de "smaak", de Liefdeskwaliteit en uiteindelijk zelfs de Levenskwaliteit. Het gaat hier niet over 'rekening houden met elkaar', attent kunnen zijn, of 'eens iets doen voor de ander'; het is zoals het bijna onopvallende, maar enorm verschil tussen "een offer brengen" (= zuiver geven) tegenover "jezelf opofferen".
Water bij de wijn doen, draagt het risico in zich dat jij en/of je geliefde uiteindelijk alleen nog water zullen drinken! Ik ben mij ervan bewust dat dit (de ingesteldheid van "pure wijn") voor velen tegen de 'gangbare opvatting in' kan aanvoelen of gevoelig ligt. Hetzelfde is van toepassing voor de visie (overtuiging?) dat we aan een liefdesrelatie moeten werken; wordt nogal eens uitgedrukt als: "Liefde is een werkwoord". Je kan dit alles echter ook eens anders bekijken en anders benaderen; het is een uitnodiging om eens wat andere invalshoeken te (durven) gebruiken.