Home » Aanwezig-zijn

Niet Vervloeien: DE KUNST VAN AANWEZIG-ZIJN

"Niet vervloeien" is essentieel om "Aanwezigheid" mogelijk te maken, om "aanwezig zijn" te laten gebeuren. Door niet te vervloeien met de eigen emoties, gevoelens, Ego-aspecten, situaties of gebeurtenissen, enz. kan je aanwezig komen bij jezelf, en dus als vanzelf aanwezig zijn bij anderen. (aanwezig bij jezelf: jij die je wezen raakt; leven vanuit je Wezen / wezenskern)

Illustratie: Een ziekenhuisarts op een spoedafdeling: een kind, slachtoffer van een verkeersongeval; helemaal bebloed en in shock. Wanneer de arts vervloeit met wat dit kind is overkomen, zal hij overspoeld worden door zijn eigen emoties. (oh neen / zal dit kind het overleven / dit is niet eerlijk / die bestuurder moesten ze… enz.) Hierdoor zal deze arts minder efficiënt, minder doeltreffend handelen; hij is gedeeltelijk afgeleid; hij is voor een deel met zichzelf bezig (met zijn beleving). De meest juiste en meest snelle hulp en zorg kan die arts bieden door zich te focussen op het vaststellen van de verwondingen, en welke zorg en behandeling het meest dringend is. Het ander uiterste kan eveneens nefast zijn: stel dat dit kind nog bij bewustzijn is, dan kan een arts die totaal ongevoelig is (of deze houding aanneemt) het gebeuren voor dit kind nog zwaarder en emotioneel nog pijnlijker maken. Voldoende empathie, begrip, voor het feit dat het kind in shock is, kan helpen om eventuele paniek bij het kind te laten stoppen, of om paniek te voorkomen. Hij moet dus in een situatie die door dit kind ervaren wordt als: beangstigend, intense pijn, chaos en totale ontreddering, toch een zekere rust en vertrouwen uitstralen.

Een ander kort voorbeeld: een zwembadredder die panikeert wanneer een drenkeling hem aanklampt op een manier die hij niet geoefend heeft, kan geen redder zijn. Er moet eerst iets aan zijn innerlijke ingesteldheid hervormd worden zodat angst vervangen wordt door voorzichtigheid.

 

Het niet vervloeien is heel subtiel, want het is dus o.a. opletten dat we niet in een sfeer van ongevoeligheid belanden. (of die indruk geven bij anderen)
Niet vervloeien heeft te maken met: de juiste afstand, het kunnen aanvaarden wat er zich voordoet; het niet (onbewust) gefocust zijn op onszelf (—T2). Dit zijn enkele basisvoorwaarden om aanwezig te kunnen komen, om durven aanwezig te zijn.
Aanwezig zijn heeft iets met beluisteren te maken (je kan het ook wezenlijk luisteren noemen) maar de essentie is: aan het wezen komen, het wezen van een mens aanraken. (kan ook bij dieren)

(—T2)  
Wanneer een ouder bv. nog met verdriet zit dat verdrongen is, grotendeels onverwerkt of niet geplaatst, dan zal deze ouder veel moeite hebben om zijn wenend kind te troosten, en eerder een houding aannemen die het verdriet tracht weg te nemen of  'handelen' in functie van het wenen zo snel mogelijk te laten ophouden. Het kind dat weent raakt iets in de ouder dat liefst van al uit de weg gegaan wordt; iets dat er niet mag of hoort te zijn.

Een ander voorbeeld: als je niet (voldoende) vrij bent van angst, kan je een ander niet gerust stellen wanneer er paniek dreigt.

Om aanwezig te kunnen zijn, is het nodig dat ieder zichzelf voldoende "kent". Is er al dan niet zicht op het eigen gevoelsleven, wat is er innerlijk nog bijzonder gevoelig (de zogenaamde 'triggers'), wat beroerd iemand en hoe uit zich dat, enz.
"Niet vervloeien" is dus pas mogelijk als je bewust bent van je eigen energie, je staat van zijn. Je eigen energie wordt altijd "opgepikt" door de ander(en); de mate waarin is individueel verschillend maar je kan hier niet omheen. Het is in dezelfde sfeer als: je kan niet, niet beïnvloeden.
Het Engels van emotie is emotion: energy in motion (denk bv aan het woord slow motion). Emotie is dus energie in beweging, vandaar dat anderen die in je buurt zijn wel iets moeten voelen of oppikken, en dat wij altijd wel 'iets' oppikken van een ander. Het bewust zijn van de eigen "staat van zijn" en het soort energie hieraan verbonden, stelt ons wel in staat om zelf hierin iets te bepalen, te beïnvloeden. (zie bv bij de spiegelillustratie "het verwerken van verleden" om in "het Nu" te kunnen blijven, eerste item.) Vanaf het moment van bewustzijn van de eigen verzwarende, belastende en angst voedende energieën, kunnen we deze beginnen weg te werken en leren dit soort emoties los te laten. Vanaf dan zijn we (voldoende) vrij en kunnen we er echt zijn (= aanwezig komen) voor diegene die in een noodsituatie zit, diegene die overspoeld wordt, maar ook in alle gewone (neutrale) situaties.
Onze energie, onze uitstraling e.d. zijn sterker dan de woorden die we niet voelen of niet menen (= niet in overeenstemming met onze energie). Wanneer je in een situatie niet meer weet wat te zeggen, denk er dan aan: in stilte aanwezig zijn ondersteunt altijd het Helen.
En ook in het "gewone" dagelijkse leven kan het effect ver gaan: 'Aanwezig-zijn' in je dagdagelijkse bezigheden, zal 'genieten' een boost geven.

photo-small-univers-taal-tekst.large.jpg

De Hemel op Aarde brengen is naast een "staat van zijn" ook de bovenste lagen in of van jezelf, (zoals: hogere Zelf, hogere bewustzijn, intuïtie, enz.; samengevat kan je het de Ziel noemen) verbinden met de onderste lagen. (zoals: oerlaag, driften, enz.) De omgekeerde richting is dat wat we "verheffen" noemen. De 7 is verbonden met de 1 en omgekeerd, in het midden is de 4, het brandpunt, het kruispunt, het ontmoetingspunt. Dat is het punt van de natuurlijke ballans, daar waar de mens zijn oorspronkelijke plaats binnen het geheel is. Het is dus maar een punt, er is geen ruimte voor ballast, er is geen ruimte voor 'gisteren' of 'morgen'; er is enkel en alleen dat punt, dat Nu moment. Alleen op dat punt kan een mens  "ZIJN" ervaren. Alleen daar is het paradijs te beleven.